Polityka Prywatności

Polityka Prywatności firmy KLIMCONCEPT KAMIL JARMOŁOWICZ

Wprowadzenie
Dziękujemy za skorzystanie z usług firmy KLIMCONCEPT KAMIL JARMOŁOWICZ. Dbamy o Twoją prywatność i jesteśmy zaangażowani w ochronę Twoich danych osobowych. Poniższa Polityka Prywatności opisuje, jakie dane zbieramy, w jaki sposób je przetwarzamy i jakie są Twoje prawa w związku z danymi, które nam powierzysz.

1. Administrator danych
Dane kontaktowe administratora:

 • Nazwa firmy: KLIMCONCEPT KAMIL JARMOŁOWICZ
 • Adres: Długa 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • Telefon: +48 514 663 297
 • Email: biuro.klimconcept@gmail.com

2. Jakie dane zbieramy?
W związku z realizacją usług montażu klimatyzacji i pomp ciepła zbieramy następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania/miejsca montażu
 • Numer telefonu
 • Adres email

3. Jak używamy Twoich danych?
Dane, które zbieramy, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • Realizacji umowy montażu
 • Kontaktu w sprawach związanych z realizacją usług
 • Wysyłania informacji handlowych i promocyjnych (o ile wyrazisz na to zgodę)

4. Jak długo przechowujemy dane?
Przechowujemy Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.

5. Udostępnienie danych
Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy (np. podwykonawcy) lub gdy wymaga tego prawo.

6. Twoje prawa
Masz prawo do:

 • Dostępu do swoich danych
 • Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Przenoszenia danych
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)

7. Bezpieczeństwo
Zastosowaliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych przed utratą, nieuprawnionym dostępem czy innym nielegalnym przetwarzaniem.

8. Zmiany w polityce prywatności
KLIMCONCEPT KAMIL JARMOŁOWICZ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej.

9. Kontakt
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, skorzystaj z danych kontaktowych podanych w punkcie 1.

Data ostatniej aktualizacji: 30.08.2023